بنیامین بهادری This Post Only For

یکی از خواننده هایی که دوستش دارم بنیامین جان هست...

راستش خبرش بهم دیر رسید وگرنه زودتر پستش رو میذاشتم :(

بنیامین جان تسلیت... :(

خیلی دوستت داشتمو دارم...

مواظب خودت باش...

امیدوارم این صانحه عمدی نبوده باشهنگرانناراحت

 

همسفر در راه ماند..زندگی سخت است…لیک..در سفر باید بود…همراهتان از سفر ماند سیلی سهمگین باور شاید نه ..سختی راه را مینماید که بایستی تنها رفت صبری باید تا آرامشی زاید

ترک یارتان بر شما تسلیت باد

/ 0 نظر / 31 بازدید